Øst-Telemarkens Brukseierforening videoer:


ØTBs Jubileumsbøker i PDF-format

Last ned: ØTB gjennom 50 år (skanna PDF - 131 MB)
Last ned: ØTBs jubileumsbok (PDF-format) som ble utgitt i forbindelse med 100-års jubileet i 2003
Last ned: ØTBs jubileumsbok (PDF-format) - forsats

Øst-Telemarkens Brukseierforening er en forening av kraftverkseiere i østre del av Skiensvassdraget og har ansvar for kraftreguleringene i denne del av vassdraget, herunder blant annet Møsvatn, Mørvatn, Kalhovdfjorden og Tinnsjøen. Brukseierforeningens eiere er Norsk Hydro ASA, Statkraft SF, Skagerak Kraft AS, Tinfos A/S og Akershus Kraft AS.

Bildearkiv


Historiske bilder (1825 stk.)


 
Viser side 1 (av 1). Antall videoer i dette søket: 7
 • Rehabilitering av Torvehovdammen
  dam
 • Rehabilitering av Torvehovdammen
  damm, bygging
 • Min veg - Knut Skavlebø
  veg, samtale
 • Riving av den gamle Møsvassdammen
  Bygg og anlegg,
 • Naturen i arbeid
  Jubileum, Øst-Telemarkens Brukseirforening, ØTB egen produksjon Nor-Rec
 • Bygging av ny dam på Tinnoset
  Bygg, Anlegg, Bygg og anlegg, Øst-Telemarkens Brukseirforening, ØTB Nor-Rec
 • Hvor mye vann er nok?
  vassdrag, regulering