Utvalgte videoer

Tradisjonen og miljøet kring Jørgen Tjønnstal ved Knut Buen og Torgeir Straand

108 Farastadjuvet Statkraft

Værprofetane

Anne Marie Moland fortel

Nye Vegar

58.Kviteseid ølbryggjarlaug

109 Avduking av bauta Songa 2004

Dans på Granvin

I Vesterveg

100-års jubileum

Rehabilitering Songa 2017-2020

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Utbygging av sentralnettet

St.Nikuls

Transport av trafo - (lang versjon) (3/3)

Mellom fjella ein stad

År - velg ett tidsrom   


En orientering

1985

Planleggingssamtaler

1989

Air power for your power

-0001

Firma videoer