Utvalgte videoer

Værprofetane

Tradisjonen og miljøet kring Jørgen Tjønnstal ved Knut Buen og Torgeir Straand

100-års jubileum

102 Vedlikehald og nybygg i VTK

104 Fibersatsing i VTK

I Vesterveg

Anne Marie Moland fortel

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Dankert Freilem om informasjonen

Gudsteneste, Vinje kyrkje

Construction of Transmission Lines in Norway

Bygging av ny dam på Tinnoset

År - velg ett tidsrom   


Air power for your power

-0001

En orientering

1985

Planleggingssamtaler

1989

Firma videoer