Utvalgte videoer

I Vesterveg

Værprofetane

104 Fibersatsing i VTK

Anne Marie Moland fortel

Tradisjonen og miljøet kring Jørgen Tjønnstal ved Knut Buen og Torgeir Straand

102 Vedlikehald og nybygg i VTK

100-års jubileum

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Vintergull 1

Seljordfilmen

Anleggsleder Ødegaard

Tale biskop Skjævesland

År - velg ett tidsrom   


Planleggingssamtaler

1989

Air power for your power

-0001

En orientering

1985

Firma videoer