Utvalgte videoer

I Vesterveg

108 Farastadjuvet Statkraft

58.Kviteseid ølbryggjarlaug

Nye Vegar

Rehabilitering Songa 2017-2020

100-års jubileum

Tradisjonen og miljøet kring Jørgen Tjønnstal ved Knut Buen og Torgeir Straand

Anne Marie Moland fortel

Værprofetane

109 Avduking av bauta Songa 2004

Dans på Granvin

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

2012 08 Statkraft Insight #5

Historia om Skafsåheii fjellkyrkje

Khimti Khola

Vintergull 20 - Toralf Engan

År - velg ett tidsrom   


Air power for your power

-0001

En orientering

1985

Planleggingssamtaler

1989

Firma videoer