Inntak Lauvastølsvatnet


Informasjon : Filmen fra Ulla-Førre-verkene. Visermodellforsøk fra utforming og dimensjonering av inntaket og overløpet i Lauvastølsvatnet ved Kvildal Kraftstasjon

År : 1976

Lengde : 00:15:06.18

Kommentarer:

Kolgrov
Hei. Finnes det noen bilder eller videoer av det ferdige kombinerte inntaket og overløpet i Lauvastølsvatnet?