Statkraft Eidfjord - På lag med naturen


Informasjon : All vassdragsregulering før følger for både minstevannføring og temperaturregiment i de regulerte vassdragene. Derfor er regulanten Statkraft pålagt å hjelpe fisken over de vanskeligste stadiene i utviklingen og sette ut levedyktig yngel. årlig utfører derfor Statkraft utsetting av fisk, mindre biotopforbedrende tiltak og utviklingsaktiviteter vedrørende fiskekultivering til en samlet sum av ca. 14 millioner kroner årlig. Arbeidet skjer bl.a. ved Statkraft Eidfjords settefiskanlegg i Sima, Hordaland. I denne filmen følger vi de omfattende arbeidsoppgavene ved dette anlegget i løpet av et år. Produsert for: Statkraft Eidfjord Foto: Birger Hillestad, Hans Edv. Olsen Regi: Hans Edv. Olsen Musikk: Nils Gunnar Sortevik Redigering: HERO MEDIA, 5600 Nordheimsund

Ã…r : 1989

Lengde : 00:15:30.92

Kommentarer: