Storglomvassdammen


Informasjon : Storglomvatn i Meløy i Nordland er magasinet for Svartisen kraftverk. Fra 1993 til 1998 ble det bygget to store dammer ved denne fjellsjøen. De to dammene, Storglomvassdammen og Holmvassdammen, er bygget av i alt 6,5 millioner kubikkmeter stein og grus. Storglomvassdammen reiser seg 125 meter over fjelldalen og er verdens høyeste steinfyllingsdam med asfaltkjerne. Statkraft SF var byggherre, Statkraft Engineering var hovedkonsulent for prosjektet og Statkraf Anlegg var utførende entreprenør. Videoen forteller historien om byggingen av de to dammene.

Ã…r : 1997

Lengde : 00:16:47.68

Kommentarer: