DET STORE LØFTET - Ny stator i Svartisen kraftverk


Informasjon : Stormen Narve blåser inn over Nordland i januar 2006. Flere kortslutninger på sentralnettet gjør at aggregatet i Svartisen kraftverk havarerer seks måneder senere. Et omfattende arbeid ble satt i gang for å få aggregatet i produksjon så raskt som mulig. Det viste seg at skadene på statoren var betydlige og en ny stator ble bestilt. Samtidig ble den gamle statoren reparert for å opprettholde en viss strømproduksjon til den nye statoren kom i drift. Dette er en film om byggingen og utskiftingen av Norges største vannkjølte stator. Produsert av: Snøball film AS

Ã…r : 2005

Lengde : 00:14:16.12

Kommentarer: