Utvalgte videoer

Kragerø på smalfilm og video

Kragerøbanen (1927-1988)

Jubileumsfilmen 2016

Krigsfange nr 67753

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Alta-Kraft

Osbudammen 2

Telekraft

Alta-kraft

År - velg ett tidsrom   


Dalsfos

2009

Dyrskun - tradisjon og sjel

1998

Tokkekonsesjonen

2006

Finn Kristensen om omorganiseringen

1991

Firma videoer