Utvalgte videoer

Messe i Fjellkyrkja på Skafsåheii

Geirr Lystrup og band på Sundvang

Kragerøbanen (1927-1988)

Rehabilitering Lio kraftverk (lang)

Primkleiv bru, Skarsvegen

Intervju 21.11.2019

Dyrlandsdalen bru

Trontveit kraftverk

Jubileumsfilmen 2016

Nye Drammensbrua

Krigsfange nr 67753

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Seljordspelet 2006 - Presten Landstad og jomfru Crøger

Johnnie Johnson og Knut Buen i samtale med Kjersti Brokhaug

Mega Energimagasinet - Statkraft (4/5)

Rjukan Arbeider Parti 40 år

År - velg ett tidsrom   


Johnnie Johnson og Knut Buen i samtale med Kjersti Brokhaug

1995

Storegut - på slipp

2009

Inntak Lauvastølsvatnet

1976

Mega Energimagasinet - Statkraft (5/5)

2016

Firma videoer