Utvalgte videoer

Jubileumsfilmen 2016

Kragerø på smalfilm og video

Krigsfange nr 67753

Kragerøbanen (1927-1988)

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

HMS patruljen (2004)

Breen temmes

Utbygging av gasskraftverk

Statkraft 120 årsjubileum på Dalen (kort versjon)

År - velg ett tidsrom   


Kraftrevyen (Feb. 1991)

1990

Telemarkfeet

1924

Johnnie Johnson og Knut Buen i samtale med Kjersti Brokhaug

1995

Gausbudammen (2000)

1999

Firma videoer