Utvalgte videoer

Krigsfange nr 67753

Dyrlandsdalen bru

Kragerøbanen (1927-1988)

Primkleiv bru, Skarsvegen

Nye Drammensbrua

Jubileumsfilmen 2016

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

2012 02 Statkraft Insight #01

Kvilldal kraftverk åpnes

Fra vatn til watt

Solfesten 1956 - 57

År - velg ett tidsrom   


Seljordfestivalen

2005

Inger Prebensen om omorganiseringen (1989)

1989

Tidligere Driftsbestyrer Bjarne Aamold

1988

Likestrømsledning

1965

Firma videoer