Utvalgte videoer

Selfangst på 1960 tallet

Trontveit kraftverk

Glimt fra trommetransport 2020

Geirr Lystrup og band på Sundvang

Værprofetane

Gudsteneste, Vinje kyrkje

Historia om Skafsåheii fjellkyrkje

Telemark ungdomslag stemne i Seljord

Seljordfilm -93

Messe i Fjellkyrkja på Skafsåheii

Arne Åbø - skular

Intervju Olav Espelid 1992

Trailervelt på Ørvella 1997

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

The Fabulous Thunderbirds - Notodden Blues Festival 1995

Energisk sommer (2003)

Solbergfoss

Dalsfos Kraftverk 100 år

År - velg ett tidsrom   


Lillesand anleggssenter 1992-93

2017

Dankert Freilem om informasjonen

1990

Intervju med Olav Bakken i 1993

1993

Transport

2016

Firma videoer