Utvalgte videoer

Messe i Fjellkyrkja på Skafsåheii

Geirr Lystrup og band på Sundvang

Mælefjelltunnelen - opninga

Mælefjelltunnelen - fest

Trontveit kraftverk

Telemark ungdomslag stemne i Seljord

Krigsfange nr 67753

Arne Åbø - skular

Primkleiv bru, Skarsvegen

Kragerøbanen (1927-1988)

Historia om Skafsåheii fjellkyrkje

Dyrlandsdalen bru

Rehabilitering Lio kraftverk (lang)

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Fjærlandsfjord- og Sognefjordspennet

Ulla - Førre - Norges kraftstabbur

Et fjelleventyr

Stemne på Østtveiten

År - velg ett tidsrom   


Tyssedal (norsk)

2006

Sporbunden transport

1961

Landskapspleie og kraftutbygging

1970

Songa

2005

Firma videoer