Utvalgte videoer

Primkleiv bru, Skarsvegen

Kragerøbanen (1927-1988)

Krigsfange nr 67753

Jubileumsfilmen 2016

Dyrlandsdalen bru

Nye Drammensbrua

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Glimt fra Rjukansamfunnet

Diktarheimen - opningsdagen 26. juni 2016

En kraftledning blir til

2012 05 15 Statkraft Insight #03

År - velg ett tidsrom   


Ingebjørg Neset

2004

Tunhovd dam

2015

Transport av trafo - (kort versjon) (2/3)

2016

2013 10 Statkraft Insight #12

2013

Firma videoer