Utvalgte videoer

Jubileumsfilmen 2016

Kragerø på smalfilm og video

Kragerøbanen (1927-1988)

Krigsfange nr 67753

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Kraftrevyen (Mars 1989)

Fjøllguten II

Konsekvensar av kraftutbygging i Tokke og Vinje

Jubileumstale - Tokke-anleggene 50 år

År - velg ett tidsrom   


Jubileumstale - Tokke-anleggene 50 år

2006

Utbygging av gasskraftverk

1990

Min veg - Knut Skavlebø

2008

Sigurd Ålefjær

1961

Firma videoer