Utvalgte videoer

Kragerø på smalfilm og video

Transport av trafo - (8:37) (1/3)

Minnesamling etter flyulykka på Skorve i september

Glimt fra Aura-utbyggingen

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Pendling i lukesjakt

Combined Efforts

Terskler - landskap og vassdrag

Riving av den gamle Møsvassdammen

År - velg ett tidsrom   


Rehabilitering av Torvehovdammen

2009

Einar Gerhardsen

1961

Pålsbu terskeldam

2015

Johnnie Johnson og Knut Buen i samtale med Kjersti Brokhaug

1995

Firma videoer