Utvalgte videoer

NM ultralang orientering 2018

Transport av trafo - (8:37) (1/3)

Kragerø på smalfilm og video

Fjøllguten II

Glimt fra Aura-utbyggingen

Minnesamling etter flyulykka på Skorve i september

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

"Draumkvedet" framført av Endre Sandland

Landskapspleie og kraftutbygging

Halvor J. Sandsdalen

Kraftrevyen (Sept. 1987)

År - velg ett tidsrom   


Div. frå Rjukan

1949

Tale biskop Skjævesland

1990

Telekraft

1964

Lillesand anleggssenter 1992-93

2017

Firma videoer