Utvalgte videoer

Dyrlandsdalen bru

Kragerøbanen (1927-1988)

Mælefjelltunnelen - opninga

Geirr Lystrup og band på Sundvang

Telemark ungdomslag stemne i Seljord

Historia om Skafsåheii fjellkyrkje

Messe i Fjellkyrkja på Skafsåheii

Krigsfange nr 67753

Primkleiv bru, Skarsvegen

Rehabilitering Lio kraftverk (lang)

Arne Åbø - skular

Trontveit kraftverk

Mælefjelltunnelen - fest

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Riving av den gamle Møsvassdammen

Rjukan og Tinn 1949

Mastemonteringsvinsj - Plumettaz

Khimti Khola

År - velg ett tidsrom   


Pålsbu terskeldam

2015

Landskapspleie og kraftutbygging

1970

Sima kraftverk åpnes

1979

Dyrskujobbing - glimt fra 1988

1988

Firma videoer