Utvalgte videoer

The Electric Artiries og Norway

Transport av trafo - (8:37) (1/3)

Til dem som gjorde jobben

Næsøya - dam

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Statkraft 120 årsjubileum på Dalen (lang versjon)

Alta kraftverk åpnes

Landskapspleie og kraftutbygging

Tokke 1 - Avanserer kraftutbygging

År - velg ett tidsrom   


Kraftrevyen (Sept. 1988)

1987

Tyssedal (norsk)

2006

Johnnie Johnson og Knut Buen i samtale med Kjersti Brokhaug

1995

Kraftrevyen (Feb. 1991)

1990

Firma videoer