Utvalgte videoer

Transport av trafo - (8:37) (1/3)

Kragerø på smalfilm og video

Glimt fra Aura-utbyggingen

Minnesamling etter flyulykka på Skorve i september

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Utbygging av sentralnettet

Combined Efforts

Arven

Glimt fra 94-95

År - velg ett tidsrom   


En dag på Rjukanbanen

1952

Sognefjordspennet

1967

Nordel

1969

Musikkarar på kåns måte

1991

Firma videoer