Utvalgte videoer

Glimt fra trommetransport 2020

Trontveit kraftverk

VTK Opning Gausbu

Intervju Olav Espelid 1992

VTK Opning Skree kraftverk 1995

Værprofetane

Selfangst på 1960 tallet

Telemark ungdomslag stemne i Seljord

Gunleik Haugland

Sjoeormen rasteplass opning

Ketil fortel om VTK

Seljordfilm -93

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Storglomvassdammen

Khimti Khola

Tidligere Driftsbestyrer Bjarne Aamold

2012 06 Statkraft Insight #04

År - velg ett tidsrom   


Kraftrevyen (Feb. 1988)

1987

Kraftrevyen (Nov. 1988)

1987

Kraftrevyen (Feb. 1991)

1990

På besøk hos Hilda Lønnestad

1994

Firma videoer