Utvalgte videoer

Historia om Skafsåheii fjellkyrkje

Gudsteneste, Vinje kyrkje

Arne Åbø - skular

Glimt fra trommetransport 2020

Værprofetane

Selfangst på 1960 tallet

Trontveit kraftverk

Seljordfilm -93

Messe i Fjellkyrkja på Skafsåheii

Intervju Olav Espelid 1992

Trailervelt på Ørvella 1997

Telemark ungdomslag stemne i Seljord

Geirr Lystrup og band på Sundvang

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

The Electric Artiries og Norway

Sira Kvina

Opninga av indrettshallen på Granvin kulturhus

2013 06 Statkraft Insight #10

År - velg ett tidsrom   


Jubileumsfilm 1997

1996

Kraftrevyen (Feb. 1987)

1986

Nils Langhelle

1961

Jubileumstale av Olav Seltveit Urbø

2006

Firma videoer