Utvalgte videoer

Til dem som gjorde jobben

Transport av trafo - (8:37) (1/3)

Sjøormløpet 2017

Næsøya - dam

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Installation of 275 kV fjordcrossings. Fjærlandsfjord and Sognefjord

Diktarheimen - opningsdagen 26. juni 2016

I Vesterveg

Haukeli kraftverk

År - velg ett tidsrom   


Intervju med Olav Bakken i 1993

1993

Dyrskun - tradisjon og sjel

1998

Mega Energimagasinet - Statkraft (2/5)

2016

Arven

1953

Firma videoer