Utvalgte videoer

Primkleiv bru, Skarsvegen

Krigsfange nr 67753

Kragerøbanen (1927-1988)

Jubileumsfilmen 2016

Dyrlandsdalen bru

Nye Drammensbrua

Messe i Fjellkyrkja på Skafsåheii

Rehabilitering Lio kraftverk (lang)

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Mega Energimagasinet - Statkraft (1/5)

En kraftledning blir til

Edvin Loftsgarden

2015 - Vannstand - Seljord

År - velg ett tidsrom   


En orientering

1985

Glimt frå skogbruket i Drangedal på 60-tallet.

1959

Osbudammen 2

1955

Kraftrevyen (Feb. 1987)

1986

Firma videoer