Utvalgte videoer

Transport av trafo - (8:37) (1/3)

Kragerø på smalfilm og video

Glimt fra Aura-utbyggingen

Minnesamling etter flyulykka på Skorve i september

Fjøllguten II

NM ultralang orientering 2018

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Jubileumstale - Tokke-anleggene 50 år

Diktarheimen - opningsdagen 26. juni 2016

Kvilldal kraftverk åpnes

100-års jubileum

År - velg ett tidsrom   


Rjukan 1934

1933

Gausbudammen (2000)

1999

Ronald Bye intervju

1986

Rjukan 1.Mai 1952

1951

Firma videoer