Utvalgte videoer

Sjøormløpet 2017

Næsøya - dam

Transport av trafo - (8:37) (1/3)

"Draumkvedet" framført av Endre Sandland

Til dem som gjorde jobben

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Med vatn bygde dei landet - Tokkekraft i 50 år

Aura-anleggene

Statkraft 120 årsjubileum på Dalen (kort versjon)

Vinter i Seljord og Åmotsdal på 1930-tallet

År - velg ett tidsrom   


Ivar Haukelidsæter fortel om livet på kanalbåtane under og etter 2. verdskrigen

2007

Et fjelleventyr

1961

Hjartdølafilmen

1953

Min Veg - Knut Skavlebø

2008

Firma videoer