Utvalgte videoer

Sjøormløpet 2017

Transport av trafo - (8:37) (1/3)

Minnesamling etter flyulykka på Skorve i september

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Ingebjørg Neset

Mega 9

Flesaker trafo treningssenter 1993

Vøringsfossen

År - velg ett tidsrom   


Kraftrevyen (Juni 1989)

1988

Eidfjordanleggene og Sima Kraftverk

1982

2012 12 Statkraft Insight#7

2013

HMS

2016

Firma videoer