Utvalgte videoer

Seljordfilm -93

Mælefjelltunnelen - opninga

Messe i Fjellkyrkja på Skafsåheii

Gudsteneste, Vinje kyrkje

Trontveit kraftverk

Arne Åbø - skular

Geirr Lystrup og band på Sundvang

Historia om Skafsåheii fjellkyrkje

Trailervelt på Ørvella 1997

Værprofetane

Telemark ungdomslag stemne i Seljord

Selfangst på 1960 tallet

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Glimt fra Dyrskun 1958

Rehabilitering av Torvehovdammen

Steintippen - vegitasjon og landskap

Hans O. Bjøntegård

År - velg ett tidsrom   


Ulla-Førre Anleggene under bygging

1976

Tunhovd dam

2015

Kraftrevyen (Feb. 1987)

1986

2013 02 Statkraft Insight #8

2013

Firma videoer