Utvalgte videoer

Glimt fra trommetransport 2020

Selfangst på 1960 tallet

Trontveitåna kraftverk

Driftsentralen

Seljordfilm -93

Telemark ungdomslag stemne i Seljord

Gunleik Haugland

Sjoeormen rasteplass opning

VTK Opning Gausbu

VTK Opning Skree kraftverk 1995

Værprofetane

Intervju Olav Espelid 1992

Ketil fortel om VTK

Montering Lio

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Riving av den gamle Møsvassdammen

Minnesamling etter flyulykka på Skorve i september

Dyrskujobbing - glimt fra 1988

Hydrologi i Norge

År - velg ett tidsrom   


Storglomvassdammen

1997

Jostedøla - Strynselv

1981

Aura kraftverk åpnes

1952

På veg til fest

1949

Firma videoer