Utvalgte videoer

Kragerø på smalfilm og video

Minnesamling etter flyulykka på Skorve i september

Glimt fra Aura-utbyggingen

Transport av trafo - (8:37) (1/3)

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Konsekvensar av kraftutbygging i Tokke og Vinje

Ellen Øygarden

Hellemospennet

Fra vatn til watt

År - velg ett tidsrom   


Flesaker trafo treningssenter 1993

1992

Gausbudammen (2000)

1999

Ivar Haukelidsæter fortel om livet som kvalfangar

2007

2013 04 Master Statkraft insight #09

2013

Firma videoer