Utvalgte videoer

Til dem som gjorde jobben

Transport av trafo - (8:37) (1/3)

"Draumkvedet" framført av Endre Sandland

Næsøya - dam

Sjøormløpet 2017

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Hjartdølafilmen

Intervju med Borghild Glosimot (1991)

Lederskifte i statkraft

Alta-Kraft

År - velg ett tidsrom   


Fjærlandsfjord- og Sognefjordspennet

1965

Oddvin Kollbotn

2004

Jubileumsfilm 1997

1996

Solfesten 1956 - 57

1956

Firma videoer