Utvalgte videoer

Vintergull 2

Vintergull 15 - Sverre Stenersen

Vintergull 1

Vintergull 12 - Hallgeir Brenden

Vintergull 19 - Tormod Knudsen

Vintergull 14 - samling

Vintergull 9 - Arnfinn Bergmann

Vintergull 13 - Simon Slåttvik

Vintergull 20 - Toralf Engan

Vintergull 6 - Petter Hugsted

Vintergull 16 - Håkon Brusveen

Vintergull 11 - Stein Eriksen

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Kraftrevyen (Des. 1986)

Sjoeormen rasteplass opning

Intervju Olav Espelid 1992

Kraftrevyen (Jan. 1991)

År - velg ett tidsrom   


En orientering

1985

2015 - Vannstand - Seljord

2015

Utbygging av gasskraftverk

1990

Glimt fra trommetransport 2020

2020

Firma videoer