Utvalgte videoer

Kragerø på smalfilm og video

Krigsfange nr 67753

Kragerøbanen (1927-1988)

Jubileumsfilmen 2016

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Power is our strength

Nea-utbygginga på 50-tallet

Edvin Loftsgarden

Tale biskop Skjævesland

År - velg ett tidsrom   


Intervju med Borghild Glosimot (1991)

1991

NM ultralang orientering 2018

2018

Hellemospennet

1984

Rjukan 1.Mai 1952

1951

Firma videoer