Utvalgte videoer

Trontveitåna kraftverk

Værprofetane

Intervju Olav Espelid 1992

Gunleik Haugland

Ketil fortel om VTK

Montering Lio

Sjoeormen rasteplass opning

Seljordfilm -93

Telemark ungdomslag stemne i Seljord

VTK Opning Gausbu

Driftsentralen

Selfangst på 1960 tallet

VTK Opning Skree kraftverk 1995

Glimt fra trommetransport 2020

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Kraftrevyen (Feb. 1991)

Arne Åbø - skular

Transport

Kraftrevyen (April 1988)

År - velg ett tidsrom   


Gunnar Vatten - Årsrapport 1986

1986

Landskapspleie og kraftutbygging

1970

Steintippen - vegitasjon og landskap

1973

Kraftrevyen (Jan. 1990)

1989

Firma videoer