Utvalgte videoer

Glimt fra Aura-utbyggingen

NM ultralang orientering 2018

Transport av trafo - (8:37) (1/3)

Kragerø på smalfilm og video

Minnesamling etter flyulykka på Skorve i september

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Utbygging av sentralnettet

NORGE - Verdens ledende Vannkraftekspert

Ulla - Førre - Før utbyggingen

Jubileumstale av Olav Seltveit Urbø

År - velg ett tidsrom   


Stemne på Østtveiten

1991

Jubileumsfilm 1997

1996

A short flight to profit

1959

Khimti Khola

2000

Firma videoer