Utvalgte videoer

Kragerø på smalfilm og video

Krigsfange nr 67753

Jubileumsfilmen 2016

Kragerøbanen (1927-1988)

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Fiber 1994 - 1997

Combined Efforts

2013 02 Statkraft Insight #8

Construction of Transmission Lines in Norway

År - velg ett tidsrom   


Ellen Øygarden

2004

Veving og stamping

1998

Glimt frå skogbruket i Drangedal på 60-tallet.

1959

Ingebjørg Neset

2004

Firma videoer