Utvalgte videoer

Trontveit kraftverk

Seljordfilm -93

Telemark ungdomslag stemne i Seljord

Værprofetane

Trailervelt på Ørvella 1997

Historia om Skafsåheii fjellkyrkje

Intervju Olav Espelid 1992

Geirr Lystrup og band på Sundvang

Messe i Fjellkyrkja på Skafsåheii

Selfangst på 1960 tallet

Arne Åbø - skular

Gudsteneste, Vinje kyrkje

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Vannkraftverket - Sima Kraftverk

Landskapspleie og kraftutbygging

Kraftrevyen (Jan. 1988)

Fjærlandsfjord- og Sognefjordspennet

År - velg ett tidsrom   


Rehabilitering av Torvehovdammen

2009

M/S Vestkraft

1962

Jubileumsfilmen 2016

2019

Kraftutveksling over grensene

1959

Firma videoer