Utvalgte videoer

Gunleik Haugland

Glimt fra trommetransport 2020

Selfangst på 1960 tallet

Ketil fortel om VTK

VTK Opning Skree kraftverk 1995

Sjoeormen rasteplass opning

Trontveit kraftverk

VTK Opning Gausbu

Værprofetane

Telemark ungdomslag stemne i Seljord

Intervju Olav Espelid 1992

Seljordfilm -93

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Næsøya - dam

Dalsfos

400 kv Horred Breard

Brødrafolkets EL

År - velg ett tidsrom   


Brynestein

1965

2012 10 Statkraft Insight#6

2012

Tidligere Driftsbestyrer Bjarne Aamold

1988

Omorganiseringen ved Gunnar Vatten

1989

Firma videoer