Utvalgte videoer

Telemark ungdomslag stemne i Seljord

Rehabilitering Lio kraftverk (lang)

Trontveit kraftverk

Mælefjelltunnelen - fest

Geirr Lystrup og band på Sundvang

Krigsfange nr 67753

Dyrlandsdalen bru

Mælefjelltunnelen - opninga

Arne Åbø - skular

Primkleiv bru, Skarsvegen

Kragerøbanen (1927-1988)

Messe i Fjellkyrkja på Skafsåheii

Historia om Skafsåheii fjellkyrkje

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Cakit kraftverk, Tyrkia

Ivar Haukelidsæter fortel om Rui-jentune

Skogbruk i gammal tid

Kraftrevyen (Sept. 1986)

År - velg ett tidsrom   


Min veg - Knut Skavlebø

2008

Rjukan 1934

1933

Oddvin Kollbotn

2004

Inntak Lauvastølsvatnet

1976

Firma videoer