videoarkivet_logo
firma_id vertikal_strek
Minnesamling etter flyulykka på Skorve i september 1944
På Skorve, nær fjelltoppen Gøysen, styrta eit amerikansk fly. Det var eit såkalla Liberator bombefly, som skulle sleppe forsyningar til heimestyrkane. Flyet styrta 9. september 1944. 11 unge amerikanske soldatar omkom.

I 1994 - 50 år etter ulykka, vart det utanfor Granvin Kulturhus reist eit monument til minne om ulykka. Ved avdukinga var mange møtt fram frå norske og amerikanske myndgiheitar, med den amerikanske ambasadøren til Noreg i spissen. Fleire slektningar til dei omkomne hadde og funne vegen til Seljord.
Årstall: 1994
Lendgde: 01:23:40.00
Arkiv Nr.: 01
Vimeo: 116647886
Youtube:
palyer_nede_strek
verson 2.0 | 2010

statkraft statnett dyrskun tinn vtm seljordbanken seljordbanken
             

Velkommen til Videoarkivet

Min veg

Videoarkivet.no sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

En del av filmene er proffesonellt produsert, men mange er også tatt opp av amatører.Mange bedrifter lagde egne filmer på 50 og 60 tallet - som stort sett ble lagt i "skuff" Videoarkivet har mange slike filmer. Dessuten har Videoarkivet egne enkle intervju av nyere dato med personer som forteller om alt fra gammelt handverk - yrke som ikke lenger finns - segner og myter etc.

I motsetning til mange andre filmarkiv, er det helt gratis å se fimene i Videoarkivet. Videoarkivet inneholder også nye produksjoner, men alle har røtter i historien. Du vil også finne mange lydopptak.

Dersom du som leser dette kjenner til filmer som burde være i arkivet, er vi veldig intresserte i å høre fra deg. Videoarkivet er i stadig utvikling, nye filmer, klipp og lydband kommer stadig til. Vi har eget utstyr for digitalisering av alle typer film, og har 25 års erfaring med konvertering av film til video. Alle filmene som kommer til Videoarkivet blir først digitalisert og deretter sikkert lagret på to forskjellige plasser av sikkerhetshensyn. Filmene blir jevnlig konrollert og oppdater, når det er nødvendig, til kurant format. Det er også mulig å bestille DVD-kopier av de fleste filmene. Det er kun eier/rettighetshaver som gir tillatelse til kopiering.

Videoarkivet.no er ikke et arkiv for de store kjente filmene, snarere tvert i mot. Det er filmene med "støv" på vi er på jakt etter. Mange av disse har utrolig mye å fortelle.
501274
ÅRET ER 1977


Inntak Lauvastølsvatnet

Videoarkivet tar, pr. idag, vare på 217 videoer og det blir lagt til nye hele tiden. Tilsammen gir dette en lengde på 88.1 timer levende bilde. Det er en gj.snitts lengde på 24 min. pr. film.

Vi har i tillegg 72 lydopptak på hele 36.5 timer i arkivet. Disse har en gj.snitts lengde på 30 min. pr. opptak.


År (Antall):
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(11)
(3)
(6)
(3)
(2)
(7)
(1)
(2)
(6)
(2)
(5)
(2)
(6)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(7)
(7)
(8)
(7)
(7)
(4)
(4)
(2)
(3)
(5)
(3)
(1)
(1)
(2)
(3)
(8)
(1)
(1)
(4)
(1)
(9)
(8)
(4)
(8)
(3)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)