Utvalgte videoer

VTK Opning Gausbu

VTK Opning Skree kraftverk 1995

Ketil fortel om VTK

Trontveit kraftverk

Sjoeormen rasteplass opning

Telemark ungdomslag stemne i Seljord

Intervju Olav Espelid 1992

Gunleik Haugland

Værprofetane

Glimt fra trommetransport 2020

Selfangst på 1960 tallet

Seljordfilm -93

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Tokkekonsesjonen

Organiseringen av Statkraft - Gunnar Vatten

Landskapspleie - Kraft og miljø

Mega Energimagasinet - Statkraft (5/5)

År - velg ett tidsrom   


2012 06 Statkraft Insight #04

2012

Hellemospennet

1984

Med vatn bygde dei landet - Tokkekraft i 50 år

2005

Terskelprosjektet

1977

Firma videoer