Utvalgte videoer

Kragerøbanen (1927-1988)

Kragerø på smalfilm og video

Jubileumsfilmen 2016

Krigsfange nr 67753

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Kraftrevyen (Jan. 1991)

Sira Kvina

Vøringfossen

Administrering av særavtale

År - velg ett tidsrom   


Med vatn bygde dei landet - Tokkekraft i 50 år

2005

Dyrskujobbing - glimt fra 1988

1988

100-års jubileum

2009

Glimt frå skogbruket i Drangedal på 60-tallet.

1959

Firma videoer