Utvalgte videoer

Trailervelt på Ørvella 1997

Selfangst på 1960 tallet

Gudsteneste, Vinje kyrkje

Telemark ungdomslag stemne i Seljord

Historia om Skafsåheii fjellkyrkje

Messe i Fjellkyrkja på Skafsåheii

Arne Åbø - skular

Geirr Lystrup og band på Sundvang

Trontveit kraftverk

Seljordfilm -93

Intervju Olav Espelid 1992

Værprofetane

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Ulla - Førre - Norges kraftstabbur

En kraftledning blir til ver. 2

Til dem som gjorde jobben

Opninga av indrettshallen på Granvin kulturhus

År - velg ett tidsrom   


Mellom fjella ein stad

1976

Solfesten 1956 - 57

1956

Landskapspleie og kraftutbygging

1970

Kraftrevyen (Feb. 1991)

1990

Firma videoer