Utvalgte videoer

VTK Opning Gausbu

Glimt fra trommetransport 2020

Montering Lio

Værprofetane

Ketil fortel om VTK

Gunleik Haugland

Sjoeormen rasteplass opning

Intervju Olav Espelid 1992

Telemark ungdomslag stemne i Seljord

Seljordfilm -93

Driftsentralen

Trontveitåna kraftverk

Selfangst på 1960 tallet

VTK Opning Skree kraftverk 1995

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Flesaker trafo treningssenter 1993

Kraftrevyen (Des. 1986)

Inntak Lauvastølsvatnet

Lederskifte i statkraft

År - velg ett tidsrom   


Finn Christensen

1991

En orientering

1985

Planleggingssamtaler

1989

Vannkraftutbygging etter 2. verdenskrig

1961

Firma videoer