Utvalgte videoer

Selfangst på 1960 tallet

Sjoeormen rasteplass opning

VTK Opning Skree kraftverk 1995

Gunleik Haugland

Trontveitåna kraftverk

Intervju Olav Espelid 1992

Driftsentralen

Ketil fortel om VTK

Værprofetane

Glimt fra trommetransport 2020

Telemark ungdomslag stemne i Seljord

Montering Lio

VTK Opning Gausbu

Seljordfilm -93

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Energi over fjellet

Statkraft frå forvalting til forretning

Ta heile Norge i bruk

Nordel

År - velg ett tidsrom   


Mega 9

2016

Kraftrevyen (Jan. 1991)

1990

2012 12 Statkraft Insight#7

2013

Utbygging av gasskraftverk

1990

Firma videoer