Utvalgte videoer

Riving av den gamle Møsvassdammen

Med vatn bygde dei landet - Tokkekraft i 50 år

Sherpa i Bitdalen

Cakit kraftverk, Tyrkia

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Hvor mye vann er nok?

Vurdering av kraftskatt

Min Veg - Knut Skavlebø

Minnesamling etter flyulykka på Skorve i september

År - velg ett tidsrom   


Intervju med Borghild Glosimot (1991)

1991

Alta-Kraft

1987

Rehabilitering av Torvehovdammen

2009

Rjukan Arbeider Parti 40 år

1952

Firma videoer