Utvalgte videoer

Historia om Skafsåheii fjellkyrkje

Selfangst på 1960 tallet

Værprofetane

Arne Åbø - skular

Seljordfilm -93

Trailervelt på Ørvella 1997

Gudsteneste, Vinje kyrkje

Geirr Lystrup og band på Sundvang

Mælefjelltunnelen - opninga

Telemark ungdomslag stemne i Seljord

Messe i Fjellkyrkja på Skafsåheii

Trontveit kraftverk

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Seljordfilm -93

Glimt fra Dyrskun 1958

Vassdrag, flomskader og sikringstiltak

Transport av trafo - (kort versjon) (2/3)

År - velg ett tidsrom   


Transport

2016

Geirr Lystrup og band på Sundvang

2019

Khimti Khola

2000

2013 02 Statkraft Insight #8

2013

Firma videoer