Utvalgte videoer

Trontveit kraftverk

Seljordfilm -93

Selfangst på 1960 tallet

Ketil fortel om VTK

Gunleik Haugland

Telemark ungdomslag stemne i Seljord

Intervju Olav Espelid 1992

Værprofetane

Glimt fra trommetransport 2020

Sjoeormen rasteplass opning

VTK Opning Gausbu

VTK Opning Skree kraftverk 1995

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Nea-utbygginga på 50-tallet

Breen temmes

Så klart som vann

Roppadammen brast - og hvordan

År - velg ett tidsrom   


Sundsbarm Kraftverk - Jubileumsfilm 1995

1994

Organiseringen av Statkraft - Gunnar Vatten

1989

Kraftrevyen (Nov. 1988)

1987

Kraftrevyen (Des. 1988)

1987

Firma videoer