Utvalgte videoer

Dyrskun - tradisjon og sjel

Dyrskujobbing - glimt fra 1988

Glimt frå Dyrskun 2006

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Sigurd Telnes fortel om skulen

Intervju med Borghild Glosimot (1991)

Finn Kristensen om omorganiseringen

Tokkekonsesjonen

År - velg ett tidsrom   


Finn Kristensen om Norpower

1990

Ronald Bye intervju

1986

Linjebygging 2

1965

Stemne på Østtveiten

1991

Firma videoer