Utvalgte videoer

Rehabilitering av Hogga Dam

Vannstanden - Mandal, Langlim og Flatdal

Ta heile Norge i bruk

Dalsfos

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Statkraft 120 årsjubileum på Dalen (lang versjon)

Utbygging av gasskraftverk

Ivar Haukelidsæter fortel om livet på kanalbåtane under og etter 2. verdskrigen

Torvald Indrebø

År - velg ett tidsrom   


Songa

2005

Kristoffer Storruste om Norpower

1988

Skogbruk i gammal tid

1986

ENERGI OG INDUSTRI Rana kraftverk 40 år

2007

Firma videoer