Utvalgte videoer

Primkleiv bru, Skarsvegen

Krigsfange nr 67753

Dyrlandsdalen bru

Jubileumsfilmen 2016

Kragerøbanen (1927-1988)

Nye Drammensbrua

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Edvin Loftsgarden

A short flight to profit

Odd Roger Enoksen

Isgang i Glomma

År - velg ett tidsrom   


Osbudammen 1

1955

Skogbruk i gammal tid

1985

Dyrevaa samlingane i Rauland

1991

En dag på Rjukanbanen

1952

Firma videoer