Utvalgte videoer

Ketil fortel om VTK

HK og Treungen

Driftsentralen

Trontveitåna kraftverk

Nettsjef Gunnar Snarteland

Montering Lio

Sjoeormen rasteplass opning

Glimt fra trommetransport 2020

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

50 år har gått ..

Energisk sommer (2003)

Gubbe-filmen

Rehabilitering av Torvehovdammen

År - velg ett tidsrom   


Gubbe-filmen

2002

Atrå - kirke

1949

Haukeli kraftverk

2014

Hans O. Bjøntegård

1991

Firma videoer