Utvalgte videoer

Ketil fortel om VTK

Værprofetane

Trontveit kraftverk

Glimt fra trommetransport 2020

Telemark ungdomslag stemne i Seljord

VTK Opning Skree kraftverk 1995

Sjoeormen rasteplass opning

VTK Opning Gausbu

Intervju Olav Espelid 1992

Gunleik Haugland

Selfangst på 1960 tallet

Seljordfilm -93

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Inntak Lauvastølsvatnet

Finn Kristensen om omorganiseringen

Mega Energimagasinet - Statkraft (5/5)

Sigurd Ålefjær

År - velg ett tidsrom   


Installation of 275 kV fjordcrossings. Fjærlandsfjord and Sognefjord

1967

Fjøllguten II

1993

Turn

1952

Storglomvassdammen

1997

Firma videoer