Utvalgte videoer

Næsøya - dam

Til dem som gjorde jobben

Transport av trafo - (8:37) (1/3)

The Electric Artiries og Norway

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Sognefjordspennet

Sherpa i Bitdalen

Osbudammen 2

Ren energi (2007)

År - velg ett tidsrom   


Tunhovd dam

2015

Stemne på Østtveiten

1991

Aura-anleggene

1961

Fjordspenn

1966

Firma videoer