Utvalgte videoer

The Electric Artiries og Norway

Alta-Kraft

Næsøya - dam

Transport av trafo - (8:37) (1/3)

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Glimt fra Notodden Blues Festival 1994

Jubileumsfilm 1997

Kraftrevyen (Jan. 1990)

2012 02 Statkraft Insight #01

År - velg ett tidsrom   


2015 - Vannstand - Seljord

2015

Bygging av ny dam på Tinnoset

2002

Linjebygging 1

1956

2015

2015

Firma videoer