Utvalgte videoer

Johnnie Johnson - Notodden Blues Festival 1995

Glimt fra 94-95

Johnnie Johnson og Knut Buen i samtale med Kjersti Brokhaug

The Fabulous Thunderbirds - Notodden Blues Festival 1995

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Cakit kraftverk, Tyrkia

Sherpa i Bitdalen

Tidligere Driftsbestyrer Bjarne Aamold

Et fjelleventyr

År - velg ett tidsrom   


Inntak Lauvastølsvatnet

1977

Jubileumstale - Tokke-anleggene 50 år

2006

2012 03 16 Statkraft Insight #2

2012

2013 04 Master Statkraft insight #09

2013

Firma videoer