Utvalgte videoer

Minnesamling etter flyulykka på Skorve i september

Sjøormløpet 2017

Transport av trafo - (8:37) (1/3)

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Tale biskop Skjævesland

Kraftrevyen (Juni 1987)

Ellen Øygarden

På veg til fest

År - velg ett tidsrom   


Solfesten 1956 - 57

1956

Rjukan 1934

1933

Straand Hotel

2007

VEIEN FRAMOVER- En historisk dokumentarfilm om byggingen av Røssåga kraftverk

1954

Firma videoer