Utvalgte videoer

Vintergull 9 - Arnfinn Bergmann

Vintergull 20 - Toralf Engan

Vintergull 15 - Sverre Stenersen

Vintergull 13 - Simon Slåttvik

Vintergull 2

Vintergull 1

Vintergull 12 - Hallgeir Brenden

Vintergull 14 - samling

Vintergull 11 - Stein Eriksen

Vintergull 19 - Tormod Knudsen

Vintergull 6 - Petter Hugsted

Vintergull 16 - Håkon Brusveen

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Breinntak ved Folgefona kraftstasjon

Nordel

Rehabilitering av Hogga Dam

Naturen i arbeid

År - velg ett tidsrom   


Ørret

1959

Sjoeormen rasteplass opning

2020

Glimt frå Dyrskun 2006

2005

Ronald Bye intervju

1986

Firma videoer