Utvalgte videoer

Glimt fra Aura-utbyggingen

Minnesamling etter flyulykka på Skorve i september

Kragerø på smalfilm og video

Transport av trafo - (8:37) (1/3)

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Sima kraftverk åpnes

Eivind Reiten - omorganiseringen

Transport av trafo - (lang versjon) (3/3)

Osbu IV

År - velg ett tidsrom   


Musikkarar på kåns måte

1991

Ivar Haukelidsæter fortel om livet som kvalfangar

2007

Rana kraftverk 40 år - ENERGI OG INDUSTRI

2007

Isgang i Glomma

1970

Firma videoer