Utvalgte videoer

Vintergull 20 - Toralf Engan

Vintergull 13 - Simon Slåttvik

Vintergull 19 - Tormod Knudsen

Vintergull 12 - Hallgeir Brenden

Vintergull 11 - Stein Eriksen

Vintergull 16 - Håkon Brusveen

Vintergull 1

Vintergull 2

Vintergull 14 - samling

Vintergull 9 - Arnfinn Bergmann

Vintergull 6 - Petter Hugsted

Tradisjonen og miljøet kring Jørgen Tjønnstal ved Knut Buen og Torgeir Straand

Vintergull 15 - Sverre Stenersen

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Ivar Haukelidsæter fortel om livet som kvalfangar

Lederskifte i statkraft

Aura-anleggene

En dag på Rjukanbanen

År - velg ett tidsrom   


Finn Kristensen om omorganiseringen

1991

Kraftrevyen (Des. 1988)

1987

2012 06 Statkraft Insight #04

2012

Næsøya - dam

1949

Firma videoer