Utvalgte videoer

Jubileumsfilmen 2016

Nye Drammensbrua

Kragerøbanen (1927-1988)

Krigsfange nr 67753

Primkleiv bru, Skarsvegen

Dyrlandsdalen bru

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Storglomvassdammen

Nye Vegar

Terskelprosjektet

400 kv Horred Breard

År - velg ett tidsrom   


HMS patruljen (2004)

2016

Sigurd Ålefjær

1961

Nea-utbygginga på 50-tallet

1952

Ulla - Førre - Før utbyggingen

1975

Firma videoer