Utvalgte videoer

Vinter i Seljord og Åmotsdal på 1930-tallet

DET STORE LØFTET - Ny stator i Svartisen kraftverk

Rjukan og Tinn 1949

Construction of Transmission Lines in Norway

Videoarkivet sin oppgave er samle inn - bevare og gjre gamle filmer lett tilgjengelige. Formlet er vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Einar Gerhardsen

Utbygging av gasskraftverk

Min Veg - Knut Skavlebø

Finn Kristensen om omorganiseringen

r - velg ett tidsrom   


2013 10 Statkraft Insight #12

2013

M/S Fram

2004

Nordel

1970

Alta-Kraft

1987

Firma videoer