Utvalgte videoer

Krigsfange nr 67753

Jubileumsfilmen 2016

Kragerøbanen (1927-1988)

Kragerø på smalfilm og video

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Tokke 1 - Avanserer kraftutbygging

Sigurd Telnes fortel om skulen

Dyrevaa samlingane i Rauland

Vøringsfossen

År - velg ett tidsrom   


Transport av trafo - (kort versjon) (2/3)

2016

Rehabilitering av Hogga Dam

2016

Håkon Årneshaugen

1961

Tokkekonsesjonen

2006

Firma videoer