Utvalgte videoer

Trontveitåna kraftverk

VTK Opning Gausbu

Sjoeormen rasteplass opning

Intervju Olav Espelid 1992

Glimt fra trommetransport 2020

VTK Opning Skree kraftverk 1995

Værprofetane

Ketil fortel om VTK

Telemark ungdomslag stemne i Seljord

Gunleik Haugland

Driftsentralen

Seljordfilm -93

Selfangst på 1960 tallet

Montering Lio

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Rjukan 1934

Med Landsverk i lasting under jord

Gausbudammen (2000)

Seljordfilmen

År - velg ett tidsrom   


Dag Ove Skjold forteller om Tokke-utbyggingen

2006

Kraftrevyen (Feb. 1988)

1987

Seljordfilmen

1993

Seljordspelet 2006 - Presten Landstad og jomfru Crøger

2006

Firma videoer