Utvalgte videoer

Transport av trafo - (kort versjon) (2/3)

Løypemøte på Oftejordet

Transport av trafo - (lang versjon) (3/3)

Transport av trafo - (8:37) (1/3)

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

På besøk hos Hilda Lønnestad

Kraftrevyen (Sept. 1986)

Kraftrevyen (Feb. 1990)

Glimt fra Notodden Blues Festival 1994

År - velg ett tidsrom   


Ingebjørg Neset

2004

Fjordspenn

1967

Aura-anleggene

1962

Kraft over landet

1994

Firma videoer