Utvalgte videoer

Kragerø på smalfilm og video

Fjøllguten II

Glimt fra Aura-utbyggingen

NM ultralang orientering 2018

Minnesamling etter flyulykka på Skorve i september

Transport av trafo - (8:37) (1/3)

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Solbergfoss

Oddvin Kollbotn

NEA

Kragerø på smalfilm og video

År - velg ett tidsrom   


Opninga av indrettshallen på Granvin kulturhus

1991

Edvin Loftsgarden

2004

St.Nikuls

2004

Tidligere Kraftverksdirekrør Sigurd Aalefjær

1988

Firma videoer