Utvalgte videoer

Diktarheimen - opningsdagen 26. juni 2016

Mellom fjella ein stad

Vinje forsvarsmuseum

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

2012 06 Statkraft Insight #04

Revy 2009

Intervju med Borghild Glosimot (1991)

Kraftrevyen (Feb. 1988)

År - velg ett tidsrom   


Helikopter i ledningsbygging

1990

Idrett

1954

Finn Kristensen om omorganiseringen

1991

Torvald Indrebø

1999

Firma videoer