Utvalgte videoer

Sjøormløpet 2017

Minnesamling etter flyulykka på Skorve i september

Transport av trafo - (8:37) (1/3)

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Øvre og Nedre Bersåvatn kraftverk

Jubileumstale - Tokke-anleggene 50 år

Turn

Alta kraftverk åpnes

År - velg ett tidsrom   


400 kv Horred Breard

1992

Ivar Haukelidsæter fortel om Rui-jentune

2007

Vannkraftverket - Sima Kraftverk

1985

Ellen Øygarden

2004

Firma videoer