Utvalgte videoer

Dyrskun - tradisjon og sjel

Glimt frå Dyrskun 2006

Dyrskujobbing - glimt fra 1988

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Kraftrevyen (Feb. 1990)

Kraftrevyen (Des. 1986)

Combined Efforts

Kraftrevyen (Juni 1989)

År - velg ett tidsrom   


Veving og stamping

1998

2013 10 Statkraft Insight #12

2013

Pendling i lukesjakt

1962

Utbygging av sentralnettet

2010

Firma videoer