Utvalgte videoer

Ketil fortel om VTK

Driftsentralen

Gunleik Haugland

Seljordfilm -93

Værprofetane

Telemark ungdomslag stemne i Seljord

Sjoeormen rasteplass opning

Montering Lio

Trontveitåna kraftverk

Selfangst på 1960 tallet

VTK Opning Gausbu

VTK Opning Skree kraftverk 1995

Glimt fra trommetransport 2020

Intervju Olav Espelid 1992

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Seterliv i Tinn

2012 05 15 Statkraft Insight #03

Ivar Haukelidsæter fortel om Rui-jentune

Rjukan 1.Mai 1952

År - velg ett tidsrom   


400 kv Horred Breard

1992

VEIEN FRAMOVER- En historisk dokumentarfilm om byggingen av Røssåga kraftverk

1954

Fra vatn til watt

1988

Finn Kristensen om Norpower

1990

Firma videoer