Utvalgte videoer

Rehabilitering av Hogga Dam

Ta heile Norge i bruk

2015

Vannstanden - Mandal, Langlim og Flatdal

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

På besøk hos Hilda Lønnestad

Statkraft - veien framover

Nils Langhelle

Informasjonsmøte i Statkraft på Dalen 06.10.2015

År - velg ett tidsrom   


2015

2015

Hans H. Faanes

2006

2015 - Vannstand - Seljord

2015

Firma videoer