Utvalgte videoer

"Draumkvedet" framført av Endre Sandland

Næsøya - dam

Sjøormløpet 2017

Transport av trafo - (8:37) (1/3)

Til dem som gjorde jobben

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Rehabilitering av Hogga Dam

Ivar Haukelidsæter fortel om Rui-jentune

Mega 10

Pålsbu terskeldam

År - velg ett tidsrom   


En orientering

1985

Min veg - Knut Skavlebø

2008

Kraftrevyen (Juli 1986)

1985

Oddvin Kollbotn

2004

Firma videoer