Utvalgte videoer

Transport av trafo - (8:37) (1/3)

Glimt fra Aura-utbyggingen

Minnesamling etter flyulykka på Skorve i september

Kragerø på smalfilm og video

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Kraftrevyen (Des. 1986)

Fjærlandsfjord- og Sognefjordspennet

2012 02 Statkraft Insight #01

Einar Gerhardsen

År - velg ett tidsrom   


Atrå - kirke

1949

Sjøormløpet 2015

2015

Bulldozer lager vinterveg

1970

Hellemospennet

1984

Firma videoer