Utvalgte videoer

Kragerøbanen (1927-1988)

Krigsfange nr 67753

Kragerø på smalfilm og video

Jubileumsfilmen 2016

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Tale biskop Skjævesland

Vurdering av kraftskatt

Pålsbu terskeldam

Sognefjordspennet

År - velg ett tidsrom   


Seljordfestivalen

2005

Sjøormløpet 2015

2015

2012 03 16 Statkraft Insight #2

2012

Power is our strength

1993

Firma videoer