Utvalgte videoer

Næsøya - dam

"Draumkvedet" framført av Endre Sandland

Til dem som gjorde jobben

Transport av trafo - (8:37) (1/3)

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Corporate presentation (2002)

Løypemøte på Oftejordet

Informasjonsmøte i Statkraft på Dalen 06.10.2015

Smøla vindpark

År - velg ett tidsrom   


Nils Langhelle

1961

Inger Prebensen om omorganiseringen (1989)

1989

Vannstanden - Mandal, Langlim og Flatdal

2015

Alta-kraft

1986

Firma videoer