Utvalgte videoer

Sjøormløpet 2017

Transport av trafo - (8:37) (1/3)

"Draumkvedet" framført av Endre Sandland

Næsøya - dam

Til dem som gjorde jobben

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Vær beredt - alltid beredt

Skogbruk i gammal tid

Aursjødammen bølgebryter

Et fjelleventyr

År - velg ett tidsrom   


HMS

2016

Stemne på Østtveiten

1991

Johnnie Johnson - Notodden Blues Festival 1995

1995

"Draumkvedet" framført av Endre Sandland

2004

Firma videoer