Utvalgte videoer

Primkleiv bru, Skarsvegen

Jubileumsfilmen 2016

Rehabilitering Lio kraftverk (lang)

Krigsfange nr 67753

Nye Drammensbrua

Dyrlandsdalen bru

Kragerøbanen (1927-1988)

Messe i Fjellkyrkja på Skafsåheii

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Konsekvensar av kraftutbygging i Tokke og Vinje

Turn

Stemne på Østtveiten

Rehabilitering Lio kraftverk (lang)

År - velg ett tidsrom   


2012 06 Statkraft Insight #04

2012

Statkraft 120 årsjubileum på Dalen (kort versjon)

2015

Osbudammen 1

1955

Lederskifte i statkraft

2016

Firma videoer