videoarkivet_logo
firma_id vertikal_strek
Kvilldal kraftverk åpnes
Ulla-Førre-utbygginga var Nord-Europas største utbyggingsprosjekt, og utfordringene var mange og store.
Årstall: 1982
Lendgde: 00:03:13.0
Arkiv Nr.: 80
Vimeo: 106865556
Youtube:
palyer_nede_strek
verson 2.0 | 2010

statkraft statnett dyrskun tinn vtm seljordbanken seljordbanken
             

Velkommen til Videoarkivet

Min veg

Videoarkivet.no sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

En del av filmene er proffesonellt produsert, men mange er også tatt opp av amatører.Mange bedrifter lagde egne filmer på 50 og 60 tallet - som stort sett ble lagt i "skuff" Videoarkivet har mange slike filmer. Dessuten har Videoarkivet egne enkle intervju av nyere dato med personer som forteller om alt fra gammelt handverk - yrke som ikke lenger finns - segner og myter etc.

I motsetning til mange andre filmarkiv, er det helt gratis å se fimene i Videoarkivet. Videoarkivet inneholder også nye produksjoner, men alle har røtter i historien. Du vil også finne mange lydopptak.

Dersom du som leser dette kjenner til filmer som burde være i arkivet, er vi veldig intresserte i å høre fra deg. Videoarkivet er i stadig utvikling, nye filmer, klipp og lydband kommer stadig til. Vi har eget utstyr for digitalisering av alle typer film, og har 25 års erfaring med konvertering av film til video. Alle filmene som kommer til Videoarkivet blir først digitalisert og deretter sikkert lagret på to forskjellige plasser av sikkerhetshensyn. Filmene blir jevnlig konrollert og oppdater, når det er nødvendig, til kurant format. Det er også mulig å bestille DVD-kopier av de fleste filmene. Det er kun eier/rettighetshaver som gir tillatelse til kopiering.

Videoarkivet.no er ikke et arkiv for de store kjente filmene, snarere tvert i mot. Det er filmene med "støv" på vi er på jakt etter. Mange av disse har utrolig mye å fortelle.
509340
ÅRET ER 1983


Breinntak ved Folgefona kraftstasjon

Videoarkivet tar, pr. idag, vare på 217 videoer og det blir lagt til nye hele tiden. Tilsammen gir dette en lengde på 88.1 timer levende bilde. Det er en gj.snitts lengde på 24 min. pr. film.

Vi har i tillegg 72 lydopptak på hele 36.5 timer i arkivet. Disse har en gj.snitts lengde på 30 min. pr. opptak.


År (Antall):
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(11)
(3)
(6)
(3)
(2)
(7)
(1)
(2)
(6)
(2)
(5)
(2)
(6)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(7)
(7)
(8)
(7)
(7)
(4)
(4)
(2)
(3)
(5)
(3)
(1)
(1)
(2)
(3)
(8)
(1)
(1)
(4)
(1)
(9)
(8)
(4)
(8)
(3)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)