Utvalgte videoer

Kragerøbanen (1927-1988)

Kragerø på smalfilm og video

Krigsfange nr 67753

Jubileumsfilmen 2016

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Combined Efforts

120 år

Isgang i Glomma

Terskelprosjektet

År - velg ett tidsrom   


DET STORE LØFTET - Ny stator i Svartisen kraftverk

2005

2012 06 Statkraft Insight #04

2012

Kraftrevyen (Juni 1987)

1986

Tower erection with helicopter

2006

Firma videoer