Utvalgte videoer

The Electric Artiries og Norway

Alta-Kraft

Næsøya - dam

Transport av trafo - (8:37) (1/3)

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Kraftrevyen (Feb. 1991)

Tokkekonsesjonen

Sigurd Ålefjær

HMS

År - velg ett tidsrom   


Statkraft Eidfjord - På lag med naturen

1990

KRAFT FRA BREEN (Eng)

1987

Vinter i Seljord og Åmotsdal på 1930-tallet

1930

Khimti Khola

2001

Firma videoer