Utvalgte videoer

Glimt fra Aura-utbyggingen

Kragerø på smalfilm og video

Transport av trafo - (8:37) (1/3)

Minnesamling etter flyulykka på Skorve i september

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Kraftrevyen (Feb. 1991)

Pendling i lukesjakt

Vurdering av kraftskatt

2013 06 Statkraft Insight #10

År - velg ett tidsrom   


Glimt fra Aura-utbyggingen

1953

Halvor J. Sandsdalen

1995

Aursjødammen bølgebryter

1964

Utbygging av sentralnettet

2010

Firma videoer