Utvalgte videoer

Vinter i Seljord og Åmotsdal på 1930-tallet

Rjukan og Tinn 1949

Construction of Transmission Lines in Norway

DET STORE LØFTET - Ny stator i Svartisen kraftverk

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Hans O. Bjøntegård

Cakit kraftverk, Tyrkia

Eivind Reiten - omorganiseringen

Minnesamling etter flyulykka på Skorve i september

År - velg ett tidsrom   


Kraftrevyen (Mars 1990)

1989

Songa

2005

Sherpa i Bitdalen

2012

Statkraft 120 årsjubileum på Dalen (lang versjon)

2015

Firma videoer