Utvalgte videoer

Intervju Olav Espelid 1992

Glimt fra trommetransport 2020

Selfangst på 1960 tallet

Ketil fortel om VTK

Gunleik Haugland

Værprofetane

Telemark ungdomslag stemne i Seljord

Trontveit kraftverk

Seljordfilm -93

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

50 år har gått ..

Arven

Inger Prebensen om omorganiseringen (1989)

Forbindelser over hav - Kabel

År - velg ett tidsrom   


Til dem som gjorde jobben

1924

Power is our strength

1993

Solfesten 1956 - 57

1956

Seljordspelet 2006 - Presten Landstad og jomfru Crøger

2006

Firma videoer