Utvalgte videoer

Minnesamling etter flyulykka på Skorve i september

NM ultralang orientering 2018

Transport av trafo - (8:37) (1/3)

Kragerø på smalfilm og video

Glimt fra Aura-utbyggingen

Fjøllguten II

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Glimt frå skogbruket i Drangedal på 60-tallet.

DET STORE LØFTET - Ny stator i Svartisen kraftverk

Bulldozer lager vinterveg

Air power for your power

År - velg ett tidsrom   


Kraftrevyen (Sept. 1986)

1985

Finn Kristensen om Norpower

1990

Rehabilitering av Torvehovdammen

2009

Bygging av Hegset dam

1960

Firma videoer